Industri og småkraft

Eier du eget HS-anlegg og har driftsansvaret for dette? Vi kan hjelpe deg med både tilsyn og vedlikehold av anlegget kombinert med driftsledertjenester.

Industribedrifter, havner, sykehus og større eiendomsselskap kan ha nytte av våre tjenester for industrianlegg.

Vi kan:

  • Planlegge og prosjektere modernisering og utvidelse
  • Bistå med feilsøking
  • Ivareta faglig ansvar «sakkyndig driftslederfunksjon»
  • Utføre energioptimalisering og riktig avregning
  • Bistå i spørsmål mot overliggende netteier
  • Oppdatere og vedlikeholde anleggsdokumentasjon