Distribusjonsnett

Vi prosjekterer og planlegger linjer, kabler og nettstasjoner i distribusjonsnettet.

Prosjektering distribusjonsnett inkluderer også inngåelse av grunneieravtaler og innhenting av tillatelser fra offentlige myndigheter.

I prosjekteringsarbeidet benytter vi bl.a. følgende dataprogrammer:

  • NetBas
  • GeoNIS
  • Tekla NIS
  • netLIN 2 og 3
  • AutoCAD •REN

Vi har lang erfaring og mange referanser på dette fagområdet.