Reservekraft

Reservekraft omfatter batterianlegg, nødstrømsgenerator og automatikk for omkobling mellom stasjons- og lokalforsyning.

God planlegging sikrer riktig funksjon i kritiske tilfeller. Våre ingeniører kan prosjektere ditt reservekraftanlegg.