Relevern

Relesystemer er kanskje det viktigste elementet i kraftforsyningen. Relevern skal sørge for at feil blir isolert og at forsyningen opprettholdes så langt mulig for de deler av anlegget som ikke er berørt av feil. Godt relevern starter med planlegging og prosjektering.

Vi kan bistå med:

  • Prosjektering
  • Nye vern i gamle og nye anlegg
  • Montasjeoppfølging
  • Bistand til idriftsettelse