Apparatanlegg

Vi planlegger og prosjekterer nybygging og ombygging av stasjoner i alle deler av nettet, enten det gjelder hele eller deler av høyspent apparatanlegg og jordingsanlegg.

I tillegg beregner og prosjekterer vi skinneanlegg og lager 2D og 3D arrangementstegninger. Vi kan også bistå med prosjektledelse og byggeledelse. 

Vi kan:

  • Utarbeide forespørselsunderlag
  • Utføre tilbudsevaluering
  • Gjennomføre forprosjekter
  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • HMS ledelse
  • Gjennomføre tilstandskontroll av anlegget
  • Prosjektere nye komponenter inn i gammelt anlegg
  • Lage underlag for utskifting av komponenter i eksisterende anlegg
  • Forestå utprøving av hele eller deler av apparatanlegget