Stasjonsanlegg

Transformatorstasjoner er viktige knutepunkter i nettet, hvor «alt skal virke, alltid».

Dette stiller store krav til sikkerhet, vedlikeholdsvennlighet, kontroll- og apparatanlegg og øvrig hjelpeutrustning. Enten du vurderer å bytte et koblingsanlegg, fornye kontrollanlegget, skifte vern eller tilrettelegge for fjernstyring kan vi bistå med valg av løsninger og riktig prosjektering av anlegget. Spør oss om råd!