Konsesjonssøknader

Stasjonsanlegg samt regional- og sentralnettsanlegg er stort sett alltid konsesjonsbelagte. Det vil si at endringer i bruk, trase og av og til last krever ny søknad om konsesjon.

Vi kan bistå både med utredninger og selve konsesjonssøknaden. Ofte er grunneierkontakt og håndtering av media viktige faktorer i en konsesjonsprosess, og våre dyktige medarbeidere kan bidra til å opplyse tiltaket på best mulig måte. Kraftledningsmaster er noe de fleste har en mening om, derfor er konsesjonsprosesser for nye linjer ofte omfattende. Et viktig verktøy for tiltakshaver vil være å finne en god trase og velge riktige mastetype for anlegget. Her kommer både pris, montasjetid og ikke minst estetiske kvaliteter inn på et tidlig stadium.

Grunnlaget for gjennomføringen legges allerede i konsesjonssøknaden, og det er viktig å passe på at man ikke pålegger seg selv unødvendige begrensninger for senere realisering av anlegget. Grunneierkontakt og forhold til interesseorganisasjoner har vist seg å være svært viktige faktorer i konsesjonsprosessen, og det er viktig å formidle korrekte opplysninger til omgivelsene.

Typiske aktiviteter:

  • Utarbeidelse av arealplaner
  • Oppstillingsplan for apparatanlegg
  • Linje- og kabeltraseer
  • Vurdering av mastetyper
  • Kostnadskalkyler
  • Grunneierkontakt og folkemøter
  • Landmåling og grenseavklaringer
  • Tekniske forstudier
  • 3D-fremstilling