Konkurranseutsetting

Vi har gjennom de siste årene levert flere «nøkkelferdige nettanlegg» til nettselskaper i Norge.

Våre oppgaver i slike prosjekter er gjerne:

  • Planlegging og prosjektering
  • Utarbeidelse av materiell- og arbeidsbeskrivelser
  • Utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag
  • Saksbehandling og grunnerverv
  • Gjennomføring av konkurranseutsettingen (i samarbeid med oppdragsgiver)
  • Evaluering av anbud og innstilling av utførende entreprenører/leverandører
  • Delta i kontraktsforhandlinger med utførende entreprenører/leverandører (i samarbeid med oppdragsgiver)
  • Kontraktutarbeidelse
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Overtakelse

Flere av våre ingeniører har også yrkeserfaring fra entreprenør- og energiselskaper. Denne breddekunnskapen gjør oss godt kvalifisert til å påta oss A til Å oppdrag.