Regional- og sentralnett

Regional- og sentralnett omfatter nett med spenning fra 45 kV og oppover. Disse anleggene utgjør stammen i elforsyningen og mange av dem har kritiske funksjoner.

Vi har lang og dyptgående erfaring med slike anlegg, som kan omfatte mange forskjellige fagområder og koordineringen av disse.

I menyen kan du lese mer om hvilke tjenester vi kan tilby i dette fagområdet.