Prosjektledelse

Flere av medarbeiderne i Rejlers har lang erfaring fra e-verksbransjen som både rådgivende ingeniører og gjennom operative funksjoner i ulike energi- og nettselskaper.

Vi tilbyr både administrative og tekniske prosjektledere med erfaring fra distribusjons- og regional-, og sentralnettanlegg.