Geografiske Informasjonssystemer (GIS)

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon.

GIS er svært viktig i forbindelse med planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. Rejlers har høy kompetanse og bred erfaring i bruk av GIS som et verktøy i disse prosessene.

Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til etablering, tilrettelegging og framstilling av geografisk informasjon, samt driftsstøtte av GIS-løsninger.

Vi har mye erfaring med innhenting og presentasjon av teknisk infrastruktur, eiendomsdata, arealbruk og naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser.

Våre medarbeidere har lang og bred erfaring fra energibransjen, samt fra kart- og databaseforvaltning (IKT).

Referanser:

  • Agder Energi Nett
  • Agder Energi Produksjon
  • Agder Energi Varme
  • Statkraft Agder Energi Vind DA.