Energi

Energitjenestene inkluderer tekniske og økonomiske utredninger, prosjektering, prosjektledelse, samt tegning og dokumentasjon av transmisjons- og distribusjonsanlegg.

Rejlers har lang og bred erfaring fra de fleste områder innen stasjonære landbaserte energiutfordringer og -muligheter. Hovedvekten har så langt vært konsentrert rundt transmisjon og distribusjon av elkraft. Dette gjelder alt fra utredninger/analyser til beregning, prosjektering og dokumentering av anlegg, samt oppfølging ved bygging og kontroll av eksisterende.

Divisjon Energi tilbyr konsulenttjenester til hele verdikjeden innen energibransjen.

Etter oppkjøpene av Omega Elkraft AS og Nettkonsult AS har Rejlers bygget opp og videreutviklet en stor stab av ingeniører innen fagområdene og fremstår i dag som et av de større fagmiljøene i Norge innen sitt felt. I tillegg har søsterselskapene i Sverige og Finland nærmere 150 ingeniører innen fagområdet slik at også innen Norden representerer Rejlers et av de største fagmiljøene.

Rejlers er i dag en nasjonal aktør og har oppdrag over hele Norge.

Sammen med sitt telekom-miljø og søsterselskap Rejlers Embriq, har Rejlers Norge dessuten en unik kompetanse og posisjon i det å inkludere og ta i bruk ny teknologi innen fagfeltet.