Prosjektledelse

Flere av medarbeiderne i Rejlers har lang erfaring fra e-verksbransjen som både rådgivende ingeniører og gjennom operative funksjoner i ulike energi- og nettselskaper.

Vi tilbyr både administrative og tekniske prosjektledere.  

Typiske prosjektlederoppgaver er gjerne: 

  • Forstudier, behovsanalyser
  • Investerings- og kostnadsvurderinger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Anleggskonsesjonssøknader
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (materiell- og arbeidsbeskrivelse)
  • Konkurranseutsetting og anskaffelse
  • Prosjekt- og leverandøroppfølging

Vi har prosjektledererfaring fra distribusjons- og regional-, og sentralnettanlegg.