Geografiske Informasjonssystemer (GIS)

Vi tilbyr spesialisttjenester i håndteringen av geografisk informasjon.

Dette innebærer rådgivning og konsulenttjenester knyttet til tilrettelegging, vedlikehold og etablering av GIS-data, samt driftsstøtte og systemintegrasjon av GIS-løsninger. 

Vi har mye erfaring med innhenting og presentasjon av teknisk infrastruktur, eiendomsdata, arealbruk og naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser. 

Våre medarbeidere har lang og bred erfaring fra energibransjen, samt fra kart- og databaseforvaltning (IKT). 

Referanser:

  • Agder Energi Nett
  • Agder Energi Produksjon
  • Agder Energi Varme
  • Statkraft Agder Energi Vind DA.