Dokumentasjon

Både myndigheter og netteierne selv stiller store krav til kvalitet og vedlikehold av forsyningsnettet. Alt fra stikkledning til sentralnettsforbindelse skal være redegjort for, og mange har avanserte systemer for kontinuerlig oppdatering av anleggsbasen.

Alle anlegg blir innmålt rutinemessig for å minske mulighetene for fremtidige graveskader. På toppen av det hele settes gjerne dokumentasjonsjobben bort til 3. part. 

Vi tar nettdokumentasjon svært alvorlig fordi vi vet at en anleggsbase aldri blir bedre enn kvaliteten på dataene som registreres der. Vi har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser. Vi har egne fast ansatte landmålere med elkrafterfaring som kjenner utstyr og anlegg godt, og kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg.

Vi betjener mange kunder direkte fra våre kontorer i Oslo, Arendal og Kristiansand.