Uplink interferens i mobilnett

Landsdekkende leveransetjenester på oppdrags- eller timesbasis.

Følgende tjenester kan inngå i produktet:

  • Statistikkanalyse
  • Kontroll av eventuelle repeatere som henger på donorcelle
  • Kontroll av antenneanlegg med PIM-tester
  • Utbedre connector- og antennefeil
  • Målinger med spektrumanalysator
  • Verifisere om støykilden er intern eller ekstern
  • Rapportere til Post- og teletilsynet ved eksterne støykilder