Prosjektledelse

Landsdekkende leveransetjenester på oppdrags- eller timebasis til prosjekteier.

Følgende leveransetjenester kan inngå i produktet:

  • Prosjektledelse av større og mindre Telecom prosjekter
  • Prosjektdeltakelse i større og mindre Telecom prosjekter
  • Supervisor funksjoner innen utrulling av transmisjonsinfrastruktur
  • Supervisor funksjoner innen oppfølging av installasjonskvalitet
  • Landsdekkende on-site supervisor for mobilnett-/kringkasting-infrastruktur
  • Oppfølging av kvalitet og produksjon hos leverandører