Overvåkning/NOC

Rejlers har levert tjenester for overvåkning, 1. og 2. linje feilretting og kundesupport for Nødnett i Norge.

Rejlers har i samarbeid med NokiaSiemens Networks / Motorola Inc. levert en overvåkningssentral, såkalt Network Operation Centre - NOC, som har til oppgave å overvåke Nødnett. 

Nødnett er ett nytt digitalt kommunikasjonssystem bygd i henhold til TETRA-standarden for samhandling mellom nødetatene i Norge bestående av Politi, Brann og Ambulanse. Andre etater som er påtenkt som brukere av Nødnett i fremtiden er blant annet Toll og Kystvakten. 

Rejlers har hatt fullt ansvar for kundestøtte, overvåkning og 1. og 2. linje feilretting, som er bemannet døgnet rundt, alle dager i året. Overvåkning og feilretting omfatter alle nettelement i radio, kjerne- og transmisjonsnett. 

Rejlers har også utført oppgaver på 3. linje support for både kunde og nettverksrelaterte hendelser. 

Rammeverket ITIL v.3 benyttes for effektive og kontinuerlig forbedrende arbeidsmetoder.