Optimalisering av mobilnett i felt

Rejlers leverer en faglig analyse av mobildekning. I dette inngår også analyse av kvalitet og ytelser.

Kunden mottar en fullstendig rapport fra Rejlers hvor mobildekning, kvalitet og ytelse er grundig dokumentert. Det vil også være utarbeidet en konklusjon hvor det tydelig rapporteres om det er behov for tiltak. 

Følgende tjenester kan inngå i produktet:

  • Utarbeide løsningsforslag til deknings-, kvalitets– eller ytelses-utfordringer som skal være tilstrekkelige til at mobiloperatøren skal kunne utarbeide kostnadsestimat på tiltak.
  • Om Rejlers gis tilgang til Mobiloperatørens trafikkdatasystem kan vi bidra til å analysere og løse kundens problemer.
  • Optimalisering og analyse av problem med egnet testutstyr (TEMS).
  • Utarbeide forslag til løsning. Rapporteres gjerne til Mobiloperatørens tekniske divisjon.
  • I feilsituasjoner i nettet som avdekkes under optimalisering, kan Rejlers sørge for at det iverksettes feilretting på etter avklaring med operatørens driftssenter.