Dekningsanalyse

Rejlers yter en faglig analyse av mobildekning hos mobiloperatørens bedriftskunder. I dette inngår også analyse av kvalitet og ytelser.

Kunden mottar en fullstendig rapport fra Rejlers hvor mobildekning, -kvalitet og –ytelser er grundig dokumentert. Det vil også bli utarbeidet en konklusjon hvor det tydelig rapporteres om det er behov for tiltak. 

Produktet benyttes gjerne i sluttforhandlinger med bedriftskunder før avtaler inngås/resigneres, for å sikre at kunden får det produktet som forventes og mobiloperatøren ønsker å levere. Produktet kan også benyttes for å analysere dekningsforhold i en klagesituasjon fra en etablert bedriftskunde. 

Følgende tjenester kan inngå i produktet:

  • Deltakelse i møter mellom mobiloperatør og bedriftskunde for å yte teknisk støtte
  • Utarbeide løsningsforslag til deknings-, kvalitets- eller ytelses-utfordringer som skal være tilstrekkelige til at mobiloperatøren skal kunne utarbeide kostnadsestimat på tiltak
  • Oppfølging av kunde etter at utbedringer er etablert med ny dekningsanalyse