Behandling av klagesituasjoner

Rejlers yter en faglig annenlinjes saksbehandling av kundeklager fra Mobiloperatørens kunder. Vi sikrer at kunde eller kundesenter får grundig oppfølging av enhver klage som kommer til oss.

Følgende tjenester kan inngå i produktet:

  • Rejlers kan jobbe direkte i Mobiloperatørens eller i eget system, for behandling av kundeklager.
  • Om Rejlers gis tilgang til Mobiloperatørens trafikkdata-system kan dette bidra til å analysere og løse kundens problemer
  • Direkte oppfølging av kunde
  • Mobiloperatørens kundesenter kan selv sørge for kommunikasjon mot kunde.
  • Utreise til kunde for analyse av problem med egnet testutstyr
  • Møte med kunde
  • Utarbeide forslag til løsning. Rapporteres gjerne til Mobiloperatørens tekniske divisjon.
  • Dersom feilsituasjoner i nettet avdekkes under kundeklagebehandling, kan Rejlers sørge for ar det iverksettes feilretting etter avklaring med operatørens driftssenter.
  • Rejlers tilbyr også feilretting.