Telecom Operations

Ny teknologi innen mobil kommunikasjon rulles ut i et stadig raskere tempo. Dette fordi mer og mer skjer på nettet. Dette igjen krever økt tilgjengelighet. Samtidig øker kompleksiteten. Mobilitet med aktive tjenester krever kompetanse i hele verdikjeden fra tjenesteleverandør til sluttbruker.

Våre folk har høy kunnskap innen teknologi og infrastruktur som blant annet basestasjoner, transmisjonsutstyr, antenneanlegg og likerettere. 

Vi tilbyr vår landsdekkende kompetanse og tjenester til alle selskaper som måtte ønske kvalitet, ytelse og kostnadseffektiv implementering, analyse og drift. Vi kan også ta koordinerende roller når situasjonene krever dette.