Site akkvisisjon

Rejlers tilbyr Site akkvisisjon for alle typer stasjoner, både for innplassering på eksisterende stasjoner, tilgang til bygninger og for montasje av helt nye stasjoner i terrenget.

Våre site akkvisitører arbeider tett sammen med radioplanleggerne for å identifisere de best egnede stasjonspunktene. Vi foretar rekognosering i terrenget, inne i bygninger og på hustak. Vi tar bilder, dokumenterer og rapporterer alle relevante opplysninger fra stasjonspunktene, og vi forhandler med stasjonseiere, landeiere og lokale myndigheter. 

Site akkvisisjon er helt avgjørende for utbygningen av mobilnettene, og det krever pågangsmot og utholdenhet. Våre konsulenter har den nødvendige erfaring og tyngde som er nødvendig for å skaffe til veie de best egnede stasjonspunktene i et raskt tempo.