Radioplanlegging

Rejlers har ekspertise på radioplanlegging. Vi beregner dekning ved hjelp av ulike planleggingsverktøy, foretar befaringer i terrenget, utfører dekningsmålinger og design. 

Radioplanlegging er et viktig satsningsområde for Rejlers.