Anskaffelse og beslutningsstøtte

Leverandørindustrien tilbyr ny teknologi til stadig lavere priser.

Nye markedsforhold gjør at alle må anstrenge seg for å utvikle gode tekniske løsninger med lave produksjonskostnader.

Rejlers kan bidra med bidrar med analyse, anbudshåndtering, leverandørstrategi og beslutningsstøtte. På den måten vil vi være med på å sikre lønnsomme investeringer i ny teknologi. 

Vi kan også gjennomføre tilstandsanalyser dette inkluderer:

  • Inspeksjon av nettelementer eller hele nett
  • Dokumentasjon av nett og systemer
  • Avdekke fatale svakheter i nettet
  • Evaluere investeringsbehov