Telekom

Det er en rivende utvikling innen området Telekom. Kravene til økt båndbredde øker gjennom stadig nye tjenester både i fastnettet og mobilnettet. Utviklingen krever at bransjen må kunne gjennomføre et stort antall kapasitetsøkende prosjekter samtidig.

Her har Rejlers, gjennom lang erfaring i bransjen, mye å bidra med. 

Vi kan tilby utleie av telekom spesialister til nettplanlegging, utbygging, optimalisering og prosjektgjennomføring. Vi har til og med en egen landsdekkende organisasjon for implementering, analyse, optimalisering, drift- og vedlikehold av mobilnett. Våre tjenester utvikles i takt med at nye aktører etablerer seg i markedet. Rejlers er kommet for å ta ansvar og støtte våre kunder i store og små prosjekter.