Telecom

Rejlers Telecom leverer landsdekkende drift-, vedlikehold og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting. Vi har lang erfaring innen nettutbygging i alle faser; alt fra planlegging og prosjektering til anskaffelse, gjennomføring og dokumentasjon av store og små prosjekter i hele landet.

Vi mennesker kommuniserer hele tiden. Vi snakker, chatter, sender e-post og filer, surfer på nettet, strømmer filmer, deltar i ulike sosiale medier etc. via våre enheter. I tillegg blir overføring av data mellom maskiner, eller fra sensorer til servere viktigere og viktigere.
For at dette skal fungere, og for at alt og alle i vårt samfunn til enhver tid skal kunne være tilkoblet, kreves det flere forskjellige typer nettverk og løsninger som samhandler med hverandre.

Rejlers Telecoms lange erfaring i markedet har gitt oss god innsikt i våre kunders problemstillinger og god forståelse av behov våre kunder og deres kunder har.

Vi leverer on-site service og support i hele landet, med en garantert responstid ned til 30 min. Vi bidrar også med analyse, optimalisering og kvalitetssikring av nettverk og leveranser

Vår unike kompetanse, geografiske dekning, raske responstider og høye kvalitetsfokus har bidratt til at Rejlers Telecom er foretrukken leverandør til flere store operatører.

Samarbeid rundt effektivisering av prosesser og arbeidsmetoder har vært sentralt. Dette har ført til lavere driftskostnader, større robusthet, høyere kvalitet og sikrere drift for våre kunder.

Vi er sertifisert for ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, noe som betyr at vi setter strenge krav til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.