RAMS og sikkerhetsstyring

I dagens prosjekter stilles det store krav til sikkerhetsstyring. Vi kan tilby bistand innenfor dette på en helhetlig og systematisk måte.

Våre meget erfarne og sertifiserte medarbeidere på RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) vil kunne gi prosjektet den trygghet og forutsigbarhet som kreves innenfor dette område.

Våre medarbeidere bruker de verktøy og hjelpemidler som kreves for å lykkes i arbeidet. Dette er med på å sikre god pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet i alle prosjekter. Prosjektenes gjennomføring av kritiske aktiviteter gjøres i henhold til gjeldende lover, regler og bestemmelser, tillegg til å se sammenhengene prosjektet gjennomføres i.