Godkjenningsprosesser

Etablering og drift av operatørselskaper er en tidkrevende og til dels komplisert prosess. Vi har godt utarbeidede rutiner for denne typen oppdrag, og holder oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende lover og regler, både nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av 10 år har våre medarbeidere i Rejlers Railconsult bistått mer enn halvparten av operatørselskapene som er virksomme i Norge. Vi holder oss godt oppdatert på regelverket og har flere godkjente kvalitetsrevisorer som kan bistå innenfor fagområdet.  

Rejlers Railconsult tilbyr bistand i hele prosessen fra etablering av virksomheten til oppfølging av drift og vedlikehold. 

Vi kan bistå med: 

  • Utvikling og kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner for driften
  • Kartlegging av ressursbehov, rekruttering, opplæring og implementering
  • Bistand til myndighetskontakt og gjennomføring av søknadsprosesser
  • Utarbeidelse av styringssystem