Beredskap

For å håndtere en uønsket hendelse på best mulig måte, kreves det planlegging, øvelse og ”hva hvis” resonnering.

Rejlers Railconsult har utarbeidet beredskapsplaner for ulike kunder, og vært med på å iverksette større øvelser med mange involverte aktører. 

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra dette området, blant annet fra Jernbaneverkets sikkerhetsavdeling, Forsvaret med mer. 

Planlegging og gjennomføring av øvelser er viktige tiltak knyttet til sikkerhet og beredskap. Vi vil kunne bistå med å planlegge og gjennomføre øvelser av ulike slag, for eksempel: 

  • Varslingsøvelser
  • ”Tabletop” øvelser, der nøkkelpersoner og medlemmer av krisehåndteringsteam på ulike nivå drilles iht. et gitt katastrofescenario
  • ”Input/response”- øvelser
  • Øvelser ute i reelle omgivelser