Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er stadig viktigere begreper for alle som driver med skinnegående transport. Begrepene omfatter både uønskede hendelser (safety), og såkalte viljeshandlinger (security).

Rejlers Railconsult har solid kompetanse til å bistå med systematisk sikkerhetsarbeid, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeidelse av planer og gjennomføring av øvelser. 

Vi vil kunne bistå kundene med kartlegging av risikoforhold og utarbeidelse av beredskapsplaner på ulike nivå, samt planlegging og gjennomføring av ulike type øvelser. 

I senere tid har vi utført oppdrag innen:

  • Beredskapsledelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Avviksrutiner og beredskapsplaner
  • Security-vurderinger
  • Beredskapsøvelser

Viljeshandlinger er dessverre blitt stadig mer aktuelt, og begrepet omfatter hele spennet mellom hverdagskriminalitet og terror. Det innføres nå en ny forskrift innenfor dette området, og dette stiller nye krav til kompetanse hos jernbanevirksomhetene.