Våre sertifiseringer

Railconsult legger stor vekt på å levere kvalitet til våre kunder. Vårt styringssystem gjennomgår jevnlige interne og eksterne revisjoner for å sikre kvaliteten i leveransene.

Våre prosjekter styres i henhold til metodikken i prosjektstyringssystemet PRINCE2. Flere av våre prosjektledere er i tillegg sertifiserte som PRINCE2 Practitioner.

ISO Sertifiseringer

Railconsult er ISO sertifisert i følgende standarder:

Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008
Miljøstandarden ISO 14001:2004
HMS standarden OHSAS 18001

 

TransQ kvalifisering

 

Railconsult er kvalifisert leverandør i TransQ, Transportbransjens kvalifiseringsregister i Norden.  
TransQ - Certificate of Qualification

 

Prince 2 sertifisering

 

Railconsult legger stor vekt på bygging av kompetanse innenfor prosjektledelse. Vi sertifiserer derfor våre prosjektledere iht Prince2 standarden. Vi har pr idag 8 av våre konsulenter som er sertifiserte prosjektledere iht  Prince 2 Foundation og Practitioner. I tillegg er det flere av våre konsulenter som arbeider med sertifiseringen.