Urban design

I fremtidens jernbane er samspillet mellom byer og næringsregioner kritisk. Transportorientert utvikling fordrer nye utfordringer for hvordan man designer jernbane i byer.

Våre rådgivere innen urban design drar nytte av jernbanefaglig bakgrunn for å skape gode byrom som komplimenterer infrastrukturen.

Med utvikling av jernbane i byområder møter man mange utfordringer knyttet til hvordan arealkrevende infrastruktur tilpasses urbane rom. I tillegg åpner ofte jernbanen for transformasjonsprosjekter, der nye bydeler blir nøkkelområder for fremtidig urban utvikling. 

Urban design er en tverrfaglig og prosessorientert disiplin, og favner over mange fagfelt, fra tradisjonell byplanlegging til kreativ landskap- og byromsutforming. Rejlers Railconsult har rådgivere med ingeniørbakgrunn og fordypning i urban design. Dette gir oss den faglige tyngden til å utføre løsningsorientert kreativ- og teknisk planlegging på flere stadier i byutviklingsprosjekter. 

Kompetansen inkluderer:

  • Arealplanlegging
  • Reguleringsplaner
  • Mulighetsstudier
  • Knutepunktsdesign
  • Gatebruksplaner
  • Stedsutvikling
  • Byromsdesign
  • Stedsanalyse
  • 3D-modellering og fotorealistisk rendering