Investerings- og driftskalkyler

Rejlers Railconsult har kompetanse på utarbeidelse av ulike former for business case som kan understøtte en virksomhets beslutninger.

Et business case består ikke nødvendigvis bare av et estimat eller prognose for prosjektet. Men en viktig del av et business case er både investering- og driftskalkyler etter at prosjektet er realisert. Rejlers Railconsult sine rådgivere har kompetanse både på selve utarbeidelsen av dette, men også oppfølging slik at målet for prosjektet kan realiseres og dokumenteres. 

Vi benytter kjente estimeringsmetodikker og kan også bistå til analyse av mulige kostnadsdrivere for å komme fram til en realistisk driftskalkyle.