Revisjoner

Rejlers Railconsult har flere revisorer med bakgrunn i jernbanetekniske fagfelt og erfaring fra jernbanens drift.

Vi kan bistå med flere revisjonstjenester, for eksempel:

  • Internrevisjoner og oppfølging av driften
  • Bistand til lukking av avvik etter eksterne revisjoner
  • Gjennomføring av leverandørrevisjoner