Kjøretøyteknikk

Jernbanelovgivningen stiller strenge krav til det skinnegående materiellet. Kjøretøyene som benyttes skal tilfredsstille gjeldende krav og vedlikeholdes forskriftsmessig.

God forvaltning og effektiv bruk av kjøretøyene er, ved siden av god infrastruktur, avgjørende for å kunne lykkes med bærekraftige driftskonsepter.

Kjøretøyteknikk dekker et bredt spekter av tjenester, og omfatter alle forhold fra utarbeidelse av materiell strategi, fastsettelse av krav til funksjonalitet, anskaffelser og oppfølging av drift og vedlikehold. 

Rejlers Railconsult har dyktige ingeniører med god kjennskap til fagområdet. De er godt oppdatert i forhold til gjeldende regelverk, standarder og krav, og har god forretningsmessig forståelse. 

Vi kan bistå med blant annet:

  • Utarbeidelse av vedlikeholds- og materiellstrategier
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • Vedlikeholdsplanlegging
  • Godkjenninger og tillatelser
  • Opplæring