Kapasitet og logistikk

Mens man venter på store utbyggingsprosjekter kan man ikke vente på toget. Veksten i etterspørsel kan møtes ved å øke kapasiteten innenfor det eksisterende nettet.

Kapasitets- og logistikkvurderinger bistår i å finne gode løsninger for å levere et bedre tilbud uten å øke investeringer. Vurderingene baseres på observasjoner og teoretiske tilnærminger, som til sammen søker å finne aktuelle tiltak for hvert enkelt tilfelle. Kapasiteten i persontransport kan økes med kortere stasjonsopphold, færre stopp, ulike stoppmønster, flere personer på hvert tog, flere tog eller bedre utnyttelse av kapasiteten utenom rushtid. 

I godstransportsektoren er det hensyn til leverandører og mottakeres krav som må ivaretas. Dette gir utfordringer i utnyttelse av kapasiteten over hele døgnet, særlig på terminalene. 

Rejlers Railconsult har lang erfaring med analyse av jernbanekjøretøy og sporsystemer. Kombinert med observasjoner og erfaringer fra andre land gir det et godt grunnlag for å finne frem til den best mulige utnyttelsen av kapasiteten.