Drifts- og servicekonsepter

Alle banebaserte virksomheter har behov for en kontinuerlig utvikling av sine drifts- og servicekonsepter, slik at disse møter både kundens- og egne krav til service og kvalitet.

Bruk av ulike metoder for markeds- og driftsanalyser der man får fram både kundebehov, hvilket produkt man skal tilby, og årsaker til kvalitative avvik er viktig for å avdekke kostnadsdrivere og forbedringsområder. Dette legger grunnlaget for effektive forbedringstiltak. 

Rejlers Railconsult har rådgivere som har operativ linjeerfaring og inngående kjennskap til drifts- og servicekonsepter. Vi kombinerer denne driftserfaringen med å kunne se driften fra utsiden, slik at kunden skal kunne utvikle gode prosesser og produkter.   

Våre rådgivere har sterk metode- og analysekompetanse, og vi legger vekt på å forbedre kundens kjerneprosesser og implementere optimale løsninger med varig effekt. Dette innebærer både utvikling av driftsreglement og prosedyrer, utvikling av kvalitetshåndbøker, implementering av løsningene, herunder opplæring og drilling av rutiner, og evaluering av tilbud.