Anskaffelsesprosesser

Anskaffelser er en tidkrevende og til dels kompleks prosess. Ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser er det viktig å sikre at krav til leveransen blir formulert på en god måte.

Rejlers Railconsult har bred erfaring på å planlegge og gjennomføre anskaffelser. Vi har bistått ved en rekke større anskaffelser og har høy kompetanse på å bistå kunder med anskaffelser knyttet til skinnegående transport.  

Anskaffelsen skal utføres i henhold til gjeldende regelverk, samt sikre at den beste leverandør blir valgt. Vi kan bistå oppdragsgiver gjennom hele eller deler av anskaffelsesprosessen; fra utarbeidelse av anskaffelsesstrategi til oppfølging av inngåtte kontrakter. 

Ved anskaffelser vil vi kunne bistå oppdragsgiver med:

  • Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi
  • Gjennomføring av behovsvurdering/analyse
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner og forespørsler
  • Bistand til kunngjøringer
  • Utarbeidelse av evalueringsmodeller og evaluering av tilbud
  • Gjennomføring av forhandlinger og kontraktsinngåelse
  • Bistand til oppfølging av inngåtte kontrakter, produksjon og leveranser
  • Bistand til oppfølging av organisasjon i forbindelse med konkurranseutsetting

I Rejlers Railconsult legger vi vekt på et tett samarbeid med oppdragsgiver, slik at det sikres et godt eierskap til produktet eller tjenesten også i tiden etter at selve anskaffelsen er gjennomført.