Kurs, konferanser og studieturer

Rejlers Railconsult er en aktiv bidragsyter til kompetanseheving innenfor banerelatert transport. Vi har etterhvert bygget opp en solid erfaring både innenfor gjennomføring av fagkonferanser, kompetanseutvikling, kurs og studieturer.

Alle som arbeider med jernbanefaglige spørsmål har behov for jevnlig oppdatering av sin kompetanse og erfarings-utveksling med andre. 

Helt siden starten har Railconsult lagt stor vekt på å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging innenfor banerelatert transport. Vi har bygget opp en solid erfaring både innenfor planlegging og gjennomføring av fagkonferanser, kompetanseutvikling, kurs og studieturer. 

Rejlers Railconsult arrangerer hvert år en rekke studieturer for ulike oppdragsgivere. Det kan også nevnes at vi helt siden starten har vært arrangør av Jernbaneforum på vegne av jernbaneforaene i Norge. Jernbaneforum er årets viktigste konferanse innenfor jernbane i Norge. 

Rejlers Railconsult har opparbeidet seg omfattende erfaring som arrangør av kurs, konferanser og studieturer innenfor våre fagområder. 

Vi har de senere år vært arrangør av blant annet:

  • Jernbaneforum årlig siden 2003
  • Sikkerhetsseminarer
  • Høringsmøter
  • Fagseminarer
  • Innføringskurs i jernbaneteknikk

Mer informasjon om dette finner du på jernbanekonferanser.no

Rejlers Railconsult har utvidet sin kursportefølje, og tilbyr en rekke spennende og markedstilpassede kvalitetsprodukter. Produktene retter seg i hovedsak inn mot ledere og nøkkelpersoner i selskapene.

Kursene avvikles primært hos kunden etter avtale.