Railconsult

Rejlers Railconsult er spesialisert innenfor planlegging, etablering, godkjenning, drift og oppfølging av banebaserte transportsystemer.

Vi har utført en rekke leveranser knyttet til alle former for skinnegående transport, både persontog, godstog, metro, trikk og bybane. Styrken til Rejlers Railconsult er et tverrfaglig miljø med lang erfaring fra arbeid i jernbanesektoren.

Rejlers Railconsult er utviklet fra Railconsult AS, som siden oppstarten i 2003 har bygget seg opp til å bli et sterkt konsulentmiljø innen jernbanesektoren. Fra 2014 inngår Railconsult som en divisjon i Rejlers Norge.

Vi tilbyr høy kompetanse innenfor utvikling av effektive løsninger basert på god basiskompetanse og solid drifts- og markedserfaring. Vi opptrer på en profesjonell måte, og gjennom en praktisk tilnærming og god evne til innovasjon, bidrar vi med kompetanseoverføring til kunden slik av de kan få utviklet bærekraftige transportløsninger.

Rejlers Railconsult leverer i hovedsak tjenester til offentlige virksomheter, jernbanevirksomheter og jernbanerelaterte virksomheter, og vi har lang erfaring med levering til de ulike kundegruppene.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

  • Plan og analyse
  • Jernbaneteknikk
  • Operativ drift
  • Sikkerhet og beredskap
  • Kurs, konferanser og studieturer

For å sikre videre vekst og fornøyde kunder jobber Rejlers Railconsult kontinuerlig med å forbedre og kvalitetssikre arbeidet. Se våre sertifiseringer her.