Har du byttet batteri i røykvarsleren din?

Desember er årets mest brannfarlige måned. I denne måneden øker bruk av levende lys, komfyr og elektrisk utstyr - ofte i kombinasjon med inntak av alkohol. Sørg derfor at røykvarsleren fungerer, den kan redde ditt liv!

1. desember - årets Røykvarslerdag

Batteriet i røykvarsleren bør byttes en gang i året. Siden desember er årets mest brannfarlige måned, passer det bra å gjøre byttet av batteri til en fast rutine 1. desember hvert år. . 

Hvert sekund teller!

Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje.  Det er anbefalt å koble flere røykvarslere sammen slik at alle varsler dersom én røykvarsler oppdager et branntilløp. Dette kan være avgjørende for at du og din familie får god nok tid til å evakuere.

Rimelig livsforsikring

En røykvarsler er en rimelig investering i din egen og din families sikkerhet. Du kan kjøpe disse enkeltvis til under hundrelappen, eller som et sett (sammenkoblet) til noen hundrelapper mer. Røykvarslere bør byttes til nye etter 8-10 år.

Det anbefales å bruke optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Røykvarsleren bør være godkjent med CE-merke og henvisning til standarden "NS-EN 14604". Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av de oppdager røyk.

Synes du det er et tiltak å bytte batteri?

Håndballspilleren Camilla Herrem viser deg hvor enkelt det er - la deg bli inspirert til å bytte nå!


Gå til egen informasjonsside om brannsikkerhet på røykvarslerdagen.no