Konsesjon

Mange typer stasjonsanlegg er konsesjonsbelagte. Vi kan utføre både forundersøkelser og forfatte konsesjonssøknader.

Typiske aktiviteter kan være:

  • Utarbeidelse av arealplaner
  • Oppstillingsplan for apparatanlegg
  • Kostnadskalkyler
  • Grunneierkontakt og folkemøter
  • Landmåling og grenseavklaringer
  • Tekniske forstudier
  • 3D-fremstilling