Stasjonsanlegg

En nettstasjon og en sentralnettstasjon har mange likhetstrekk, det er størrelsen som skiller! I grensesnittet mellom sentral- og regionalnettet finner vi de viktigste knutepunktene i nettet. Alt skal virke, alltid.

Dette stiller store krav til sikkerhet, vedlikeholdsvennlighet, kontroll- og apparatanlegg og øvrig hjelpeutrustning. Enten du vurderer å bytte et koblingsanlegg, fornye kontrollanlegget, skifte vern eller tilrettelegge for fjernstyring kan vi bistå med valg av løsninger og riktig prosjektering av anlegget. Spør oss om råd!