Målinger og beregninger

Vi benytter avanserte programmer for nøyaktige beregninger. Blant disse er Comsol Multiphysics velegnet for beregning av bl.a. magnetfelt og mekaniske styrkeberegninger av samleskinneanlegg.

Vi utfører også magnetfeltmålinger og magnetfeltberegning i forbindelse med etablering av nye eller modifikasjon av eksisterende anlegg. Riktige beregninger gir korrekt dimensjonering og optimale tekniske spesifikasjoner for innkjøp av nytt utstyr.