Vi utarbeider alt underlag som er nødvendig for linjebygging, men kan også besørge konkurranseutsetting og eventuelt oppfølging med bygge- og prosjektleder. 

I prosjekteringen benytter vi programvaren netLIN eller Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE).