Konsesjon

Regional- og sentralnettsanlegg er stort sett alltid konsesjonsbelagte. Det vil si at endringer i bruk, trase og av og til last krever ny søknad om konsesjon.

Vi kan bistå både med utredninger og selve konsesjonssøknaden. Ofte er grunneierkontakt og håndtering av media viktige faktorer i en konsesjonsprosess, og våre dyktige medarbeidere kan bidra til å opplyse tiltaket på best mulig måte.

Typiske aktiviteter:

  • Utarbeidelse av arealplaner
  • Oppstillingsplan for apparatanlegg
  • Linje- og kabeltraseer
  • Vurdering av mastetyper
  • Kostnadskalkyler
  • Grunneierkontakt og folkemøter
  • Landmåling og grenseavklaringer
  • Tekniske forstudier
  • 3D-fremstilling