Andre master

I tillegg til alle aspekter vedrørende RSB®master har vi lang erfaring med master og fundamenter generelt.

Vi kan påta oss oppdrag i forbindelse med:

  • Konstruksjon, dimensjonering og tegning av master i rundstål, vinkelstål m.m.
  • Fundamentløsninger
  • Tilstandskontroll, kapasitetsanalyse og avhjelpende tiltak i forbindelse med eksisterende anlegg
  • Kontrollberegninger av stålkonstruksjoner og fundamenter
  • Opptegning av lignende konstruksjoner 2D / 3D

Vi har kvalifisert personell og velegnet programvare og utstyr for slike oppgaver.