RSB®Master

RSB-master har en rekke anvendelser innenfor Kraftledninger og Stasjoner, Belysning, Antennemaster, Deponinet, Vindmåling. I tillegg til mastene har vi lang kompetanse på fundamentering av disse under alle grunnforkold.

RSB®-systemet er bygget opp av seksjoner som er sveist sammen av høyfast stål (Fy=500 MPa), som lett bygges sammen til komplette master ved byggestedet.  Sammenskruing foregår uten spesialverktøy.  Mastene monteres enkelt på plass ved hjelp av helikopter eller kran. 

RSB®-seksjonene produseres hos Brødrene Berntsen AS på Hensmoen ved Hønefoss etter produksjonstegninger og spesifikasjoner levert av Omega Elkraft.  I tillegg til et stort utvalg av standardseksjoner utvikler Omega Elkraft spesialseksjoner tilpasset kundens behov. 

Rejlers har personell med lang erfaring i alle former for beregning og spesifisering av master og fundamenter, og arbeider gjerne i tett dialog med oppdragsgiver. 

Vi leverer på grunnlag av kundens spesifikasjoner underlag for forespørsler og innkjøp av mastemateriell, så vel som "As-Built"-dokumentasjon ved fullført prosjekt.  

Vi har gode og velprøvde fundamentløsninger i betong for alle grunnforhold, så vel som meget tids- og kostnadseffektive stålfundamenter for nedgraving i løsmasser.  

RSB®-master er gjennom en årrekke levert i stort antall til kunder i Norge og utlandet.