RSB®Master til andre formål

For uten til kraftledninger og antennemaster kan RSB®-master anvendes til flere andre formål.

  • Belysning for industriområder, havner, lager...
  • Belysning for sportsanlegg
  • Bærestruktur for sportsnett
  • Bærestruktur for deponinett (nettbokser og fangvegger)
  • Master og broer for oppdrettsnæringen
  • Bærere for belysning og skilt til veitrafikk og lignende
  • Kabelbroer